Göra upp eld under svåra förhållanden

Att göra upp en eld under vanliga förhållanden en solig dag med torr ved är ingen konst och något som de flesta nog skulle lyckas med om man bara har med sig rätt grejer. Men dagar då man kanske behöver elden som mest som när det är kallt och blött så kan det vara desto värre. Och beroende på vad det är man utsätts för så behöver vi hantera det på olika sätt.

Det viktigaste när det kommer till att lyckas med att göra upp en eld under dåliga förhållanden är att vi kommer förberedda. Det kanske viktigaste är att ha med sig tändmaterial som fungerar väl när det är blött och blåsigt. För mig är tändpinnar ett måste att ha med sig oavsett om det är blåsigt, kallt eller blött då de fungerar väl i alla väder. Även näver är ett bra alternativ. Detsamma gäller för själva tändningen. Tändstål är ett alternativ som fungerar i flera väder men jag har ofta med mig en braständare om jag vet att det ska vara lite bråkigt. Allt för att underlätta att starta elden. För när den väl är igång så spelar inte vädret så stor roll längre.

Göra upp eld med blöt ved

Blöt ved kan vara riktigt svårt att få eld på. Om man redan har en kraftig eld så går det ofta bra att slänga på även lite blöt ved men är det när man försöker få igång brasan så är det lite värre. Såvida inte veden är genomsur så är det oftast bara det yttre laget so har hunnit bli blött och det går då bra att med hjälp av yxa eller ved hugga av sidorna på veden till dess att du når det inre som inte är fuktigt. Detta fungerar även bra på tjockare pinnar.

Om du ska vara på samma ställe en längre stund så är det lämpligt att samla på sig ved tidigt och lägga detta i närheten av brasan när den brinner så att det torkar lite. Och när den inte använts så lägg det skyddat mot eventuellt nytt regn. På detta sätt sparar du en hel del arbete om du kommer behöva tända samma brasa flera gånger.

Göra upp eld på snö

Att göra upp eld på snö är ofta inget större problem men det kräver lite förarbete. Börja med att få bort så mycket snö som möjligt på platsen du har valt ut. Lägg gärna den extra snön runt platsen så att det blir lite som en mur som skyddar elden mot vind.  Stampa sedan till den kvarvarande snön så att det blir riktigt kompakt. Är det nu bara ett tunt lager snö kvar så går det bra att göra elden direkt på snön. Det är då lämpligt att göra en pyramideld. Snön hjälper då också till att hålla pinnar och ved på plats.

Om det är ett tjockare lager snö kvar så kan det förstöra elden när det smälter eller i värsta fall välta brasan. Det kan därför vara bra att göra en botten av pinnar eller vedbitar som du sedan bygger elden på. Det blir då lite mer robust och brasan kommer hinna ta sig ordentligt innan den smälta snön eventuellt påverkar brasan.

Göra upp eld när det regnar

Att göra upp en eld när det regnar är egentligen inte speciellt svårt. Är veden eller grenarna du tänkt att använda blöta så kan de behövas skäras till först som vi nämnt ovan då de oftast är torra i mitten.

När vi försöker starta en eld eller om det regnar kraftigt kan en behöva skyddas. Oftast är det bäst att hitta en plats redan skyddas av träd eller där det redan finns en angiven eldplats som är skyddad. Om det inte går så får man improvisera och försöka bygg ett tak så gott det går. Granris som läggs om lott fungerar bra för att göra ett mindre skydd när man försöker få igång elden.

Göra upp eld när det blåser

Om det blåser så bör man tänka en gång till innan man startar en eld. Om det är sommar och har varit varmt ute länge så bör man undvika elden helt. Vinden kan föra med sig värme och gnistor en lång väg och skapa brand en bra bit bort. Se till att elda säkert!

Om det nu inte är en risk så gäller det att hantera vinden. Att bygga en jägareld är ett bra sätt att ha en välfungerande eld även när det blåser. Det vi gör är att lägga två stockar eller större träbitar parallellt med varandra. Mellan dom bygger vi upp en pyramideld. Stockarna skyddar då elden mot vinden och vi kan även använda dem för att ställa eventuella grytor på. Beroende på hur stockarna placeras så kan vi bestämma hur mycket drag och vind som ska nå elden.