Bygga eldstad av sten

Att bygga en eldstad av sten är ett bra sätt att snabbt få till en säker och trygg plats att göra upp en eld på. Med det sagt så är det alltid ditt ansvar att se till att det är tillåtet att göra upp en eld på den platsen som du befinner dig på. Och att du gör det på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Att bygga en eldstad är inte speciellt svårt och passar lika bra som en temporär lösning i naturen som en mer permanent plats intill sommarstugan.

Välja plats för eldstad

Börja med att välja en plats som är öppen och där det inte finns någon risk att gräs, buskar eller grenar tar eld. Elda aldrig på torvmark. mossa eller mullrikskogsmark. Där kan glöd ligga och pyra under en väldigt lång tid för att senare flamma upp när du har lämnat platsen för länge sedan. Undvik också att elda i närheten av myrstackar och stubbar. Det är även förbjuder att elda intill berghällar då de kan spricka eller missfärgas. Kom ihåg att du ska lämna platsen som du fann den. Finns det grus eller sandmark i närheten så är det optimal plats att göra upp en eldstad på.

Hitta stenar till eldplatsen.

Mängden stenar varierar så klart beroende på var du befinner dig. Men nära strandkanten eller under rotvältor är bra platser att leta på. Kom ihåg varifrån du tar stenarna så att du kan lägga tillbaka dom när du lämnar

Bygga eldstaden

Att bygga en eldstad kan nästan ses som ett pussel. Många gör felet att bara lägga stenarna i en ring. Försök i stället att pussla ihop eldstaden så att du får upp en höjd på 10–15 centimeter. Börja med de stora stenarna först och försök sedan använda de mindre stenarna för att täppa till hål och glipor. På detta sätt får du en stabil och tät lösning. Lägg därtill på en kant så att du skyddar elden mot vinden så får du lättare att tända elden och kan elda på ett säkrare sätt.